Selecteer een pagina

Dit is de tweede blog uit het vierluik ‘Hardlopen aantrekkelijker maken.’ Aan de hand van de vragen en opmerkingen die ik als trainer en coach gehoord heb kijk ik vanuit de architectuur en stedenbouw naar de omgeving waarin de hardloper zich beweegt. Deze blog richt zich op de mogelijkheden op het gebied van verlichting die er zijn om hardlopen aantrekkelijker te maken. Immers, de helft van het jaar is het donker na 19:00 en dat is nou net het tijdstip waarop veel mensen nog een rondje willen of gaan rennen.

Eigen ervaring

Naast de vragen en opmerkingen heb ik zelf de nodige ervaring. Mijn eigen ervaringen komen veelal overeen met de lopers die ik gesproken heb. Gebrekkige of het totaal ontbreken van verlichting is voor veel lopers een probleem in de wintermaanden. Het niet kunnen zien van obstakels of uberhaupt niet kunnen zien waar je loopt in bijvoorbeeld een park, zijn daarbij een paar van de voornaamste reden die genoemd worden. Ook het gevoel van veiligheid wordt door verlichting vergroot, iets dat ik overigens in deze blog buiten beschouwing zal laten.

Online onderzoek

Zoek je online dan kom je in eerste instantie eigenlijk alleen uit bij de lampjes, hesjes en reflecterende kleding die je als loper kan aantrekken. Prachtig natuurlijk om gezien te worden, maar niet om zelf te zien, tenzij je met een lampje op je hoofd wilt lopen. Beter speurwerk levert meer oplossingen en mogelijke oplossingen in al dan niet in of langs de weg.

Verlicht Van Gogh-fietspad tussen Eindhoven en Nuenen | Foto Belevingsvlog

Van Gogh fietspad

Eind 2014 is het Van Gogh fietspad tussen Eindhoven en Nuenen geopend. Het 600 meter lange fietspad is ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde en ontwikkeld door Heijmans. Het pad bevat honderdduizenden glow-in-the-dark steentjes die overdag ‘opgeladen’ worden en ’s nachts licht geven. De paden kosten geen stroom en hebben een ‘ingebouwde’ tijd die ze licht geven.

Solar Fietspad

SolaRoad is een nieuw concept voor de opwekking van duurzame energie. Hierbij werkt het wegdek ook als een zonnepaneel. De opgewekte elektrische energie kan worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen zoals wegverlichting en verkeersinstallaties. Er zijn geen infrastructurele aanpassingen nodig waardoor de plaatsing een minimale ingreep vereist.

Solar Roadways

S0lar Roadways

Een zeshoekige ’tegel’ met die op eigen gegenereerde zonne-energie LED verlichting kan laten branden. Voorlopig zitten ze nog in de testfase, maar met hun Indiegogo project haalden ze 220 keer meer geld op dan hun doel was. En dat belooft wat! Perfect om zeer lokaal verlichting te hebben.

tvilight solutions

Tvilight

Tvilight is een Gronings bedrijf dat gespecialiseerd is in slimmer verlichting. In plaats van een heel fietspad vol verlichten kan je natuurlijk ook alleen lokaal, waar de hardloper zich bevindt, de verlichting aanzetten. Perfecte lokale verlichting die ook de omgeving van de loper verlicht.

De kern van verlichting

Terug naar de kern van de zaak: hardlopen aantrekkelijker maken. Kort gezegd maakt goede en juist toegepaste verlichting hardlopen aantrekkelijker gedurende de wintermaanden. Waar het nu niet of nauwelijks verlicht is kan straks weer gelopen worden. Paden worden weer begaanbaar in de avonduren en mensen kunnen eindelijk op hun favoriete moment van de dag, na werktijd, een rondje hardlopen. Met de vier mogelijkheden, of een combinatie hiervan, kunnen wegen en paden winterklaar gemaakt worden voor hardlopers. Op sommige plaatsen volstaat een oplichtende route en op andere plaatsen is een totale verlichting de oplossing. Naast het feit dat op sommige plaatsen verlichting nodig is om überhaupt te kunnen lopen, is de plaats van de verlichting van belang.

Om het behapbaar te houden voor de stad Groningen heb ik een drietal locaties gekozen waar ik aanbevelingen voor doe. Het Stadspark, het Noorderplantsoen en natuurgebied Kardinge zijn locaties waar veel gelopen wordt en die dus interessant zijn om van verlichting te voorzien. Want alleen dan kan er ook optimaal van deze loop hotspots gebruik gemaakt worden in de winter.

Stadspark

  • Maak een aparte strook rond de vijver (kilometer rondje) met Solar tegels zodat de lopers goed gezien worden door automobilisten
  • Kies een pad door het park en voorzie dat van Tvilight zodat de natuur er zo min mogelijk van merkt
  • Bovendien zou de verlichting op het kilometer rondje naar de binnenzijde van het parcours verplaatst moeten worden

Noorderplantsoen

  • Voorzie de onverharde paden van glow-in-the-dark steentjes
  • Plaats voetlichten van Tvilight die geen invloed hebben op de natuur
  • Verplaats verlichting naar de kant van de straat waar mensen hardlopen (parkzijde)

Kardinge

 

  • Plaats verlichting van Tvilight langs het kilomterpad om milieu hinder tot een minimum te beperken
  • Met glow-in-the-dark kan de heuvel ook ’s avonds toegankelijk gemaakt worden
  • Voorzie het 4 Mijl parkoers van Solar technologie welke geen impact hebben op de natuur